Ügyfélkapu
 
 
 
   
  
 
Elnyert pályázataink
Cégünk folyamatos technológiai és üzleti megújulásának finanszírozásához pályázati forrásokat is igénybe vesz. Ismerje meg Európai Uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseinket.
IBSystem® integrált vállalatirányítási rendszeren alapuló SaaS szolgáltatás ...

      

 

IBSystem® integrált vállalatirányítási rendszeren alapuló SaaS szolgáltatás nyújtására alkalmas termékcsomag kifejlesztése és technológiai hátterének kialakítása


A pályázat célja egy olyan SaaS szolgáltatás nyújtására alkalmas termékcsomag létrehozása, kifejlesztése meglévő rendszereinkből, amellyel alkalmassá válunk új piaci szegmensekben is megjelenni termékeinkkel (ERP, CRM, BI, Webshop), mint szolgáltató.


A projekt belső kódneve: SaaS


Kedvezményezett: Innosmart Kft


Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (korábban MAG - Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.) 1139 Budapest, Váci út 83.,


Irányító Hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság


Projekt leírása, részfeladatai:

 • Dinamikus, ágazat specifikus menürendszerek és a funkciók ágazat specifikus vagy kontextustól függő konfigurálásának létrehozása, továbbá hardver környezet kialakítása
 • iCRM háttérrendszer és a BI alkalmazás integrálása
 • Mobil CRM és mobil BI - Technológiai kutatások megvalósítása, belső tudásbázis létrehozása
 • Mobil CRM és mobil BI - Szoftverarchitektúra-tervezés
 • Mobil CRM és mobil BI - Mobil szoftverrendszer üzleti folyamatainak és funkcióinak tervezése
 • Mobil CRM és mobil BI - Szoftverfejlesztés (programozás)
 • Mobil CRM és mobil BI - Szoftvertesztelés és minőségbiztosítás, dokumentálás
 • Komplex installáló felület létrehozása és minta adatbázisok tervezése
 • Egyedi dinamikusan bővíthető, az elsődleges, általános on-line help-pel együttműködő, ágazat vagy kontextus függő, második szintű help rendszer létrehozása.
 • E-learning és piacra jutás támogatása


A kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása 2014.05.31-én befejeződött. A projekt mintegy 22 hónapon keresztül közvetlenül átlagosan 8 fő magasan kvalifikált szakmai ismeretekkel rendelkező szakembernek biztosított munkát, közvetett módon pedig további 5-7 főnek.

 

 

Technológia fejlesztés az Innosmart Kft-nél

Pályázatok

 

      

Magyarország megújul

 

 

Technológiai fejlesztés az Innosmart Kft-nél

 

Közreműködõ szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztõ Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.

 

A projekt célja, hogy a 2010. évben piacra bevezetett saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszer értékesítésével és támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges IT hátteret fejlesszük, a szintén 2010-ben megnövekedett alkalmazotti létszámot el tudjuk látni megbízható számítástechnikai eszközökkel.

A projekt keretében 2010 IV. negyedévében beszerzésre kerültek az alábbi eszközök: 

 • 10 db notebook
 • 1 db netbook
 • 2 db szerver
 • 1 db szünetmentes tápegység
 • 1 db monitor.

 

 

 

Többrétegű üzleti alkalmazások dinamikus adatbázis kezelést megoldó
Többrétegű üzleti alkalmazások dinamikus adatbázis kezelést megoldó komponens továbbfejlesztése

A projekt célkitűzése egy olyan új önálló szoftver komponens kísérleti fejlesztése, mely a jelenleg egyik legkorszerűbb fejlesztési platformon biztosítja az adatbázis függetlenséget és alkalmas többrétegű alkalmazások adatbázis kezelésének támogatására oly módon, hogy az egy rugalmasan hangolható megoldást adjon a működési és üzemeltetési környezet függvényében.

A projekt belső kódneve: „IDAI”

Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.

A projekt tevékenységeit az alábbi 8 részfeladatból áll:

1. Fejlesztői eszközkörnyezet kialakítása és a támogatandó adatbázis-rendszerek SQL-nyelvezetének modellezése

2. Az IDAI prototípus megtervezése

3. Tesztek tervezése, valamint az IDAI prototípus logikai és fizikai terveinek előállítása

4. Az IDAI prototípus programozása

5. Folyamat, teljesítmény, integrációs és regressziós tesztek végrehajtása

6. Valós integrálás üzleti célokat szolgáló szoftverekbe, szoftverrendszerekbe

7. Valós helyzet szimuláció

8. A projekt eredményeinek a dokumentálása, piacra jutás támogatása

A projekt eredményeként létrejövő prototípus műszaki újdonsága abban rejlik, hogy önálló szoftver rétegként, átlátszó módon illeszkedik bele az üzleti (vagy bármely más adatbázis alapú) rendszer, és az imént említett relációs adatbázis-kezelő rendszerek valamelyike közé úgy, hogy ennek a hozzákapcsolódó egységekre és felhasználókra nézve nem lesz észrevehető hatása.

A projekt 2013.05.31-én eredményesen lezárult.

Unify Team Developer 6.0-.NET
IBSystem® integrált vállalatirányítási rendszer továbbfejlesztése , teljes körű megújítása Unify Team Developer 6.0-.NET alapokon.

Jelen projekt alapvető célja, hogy az üzleti funkcionalitását tekintve megfelelő IBSystem® ERP rendszert technológiailag nagymértékben átalakítsa és naprakész műszaki állapotra hozza.

A projekt belső kódneve: „UTD60

Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.,

Az „UTD60” projekt célkitűzései:

 1. a régi technológia, illetve műszaki képességek megváltoztatása és megújítása, vagyis a hagyományos forráskód bázisból  korszerű, új forráskód bázis létrehozása (több millió leprogramozott forráskód-sor átalakítása és tesztelése),
 2. a megújult technológia következtében továbbfejlesztett, egyedileg kialakított és korszerű felhasználói élmény biztosítása,
 3. egyszerű, műszakilag jól menedzselhető üzemeltetési környezet megteremtése,
 4. az átalakított technológiára építő, napi piaci igényeket kiszolgáló új szoftvermodulok kifejlesztése (a meglévők frissítése mellett).

Az „UTD60” projektcélok megvalósítására szolgáló szoftvertechnológiák és új termékek:

 1. korszerű Microsoft .NET Framework technológia, alkalmazásplatform és a hozzá tartozó módszerek,
 2. Unify Team Developer 6 .NET fejlesztési keretrendszer,
 3. megújult felhasználói felület és kezeléstechnika,
 4. új IBSystem® telepítési és üzemeltetési környezet,
 5. külső rendszerekhez való kapcsolódási lehetőség webszolgáltatások igénybe vételével,
 6. szükség esetén böngészőben is működő üzleti modulok, funkciók elkészítése,
 7. mobilkészülék alapú kiegészítések létrehozása.
Versenyképes üzleti alkalmazások és innovatív szoftvertechnológiák

Pályázatok

 

      

Magyarország megújul

 

 

Versenyképes üzleti alkalmazások és innovatív szoftvertechnológiák

 

A projekt alapvető célja, hogy a pályázó részére hosszútávon biztosítson egy új, korszerű, hatékony üzleti célú alkalmazásfejlesztési technológiát és több, aktuális piaci igényeket kiszolgáló szoftvertermékeket.

A projekt belsõ kódneve: „Rubicon”

 

Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.

 

A „Rubicon” projekt célja:

 • hagyományos üzleti és vállalatirányítási rendszerek technológiai továbbfejlesztése,
 • napi piaci igényeket kiszolgáló új, portál alapú webes szoftvermodulok kifejlesztése,
 • új, üzleti adatokra alapuló kalkulációs és elemzőrendszer kifejlesztése,
 • új, korszerű mobileszközökön használható vezetői döntéstámogatási alkalmazások készítése.

A „Rubicon” projekt tárgyát a projektcélok megvalósítására szolgáló új szoftvertechnológiák és termékek jelentik: 

 • „Smart” névvel jelzett szoftvertechnológia és komponenshalmaz, illetve portálmotor, melyek az üzleti, vállalatirányítási rendszerekből származó ügyviteli adatok szolgáltatás orientált közzétételére, valamint gyorsabb alkalmazásfejlesztési módszerek támogatására szolgálnak.
 • „WebBI” (Business Intelligence) nevű, portál alapú webes üzleti intelligencia szoftvertermék, mely az üzleti háttérrendszerekből származó adatokra alapozva képes azokat többféle szempontból, több dimenzióra tagolva, kereshető és rendezhető módon látványos grafikai elemek felhasználásával böngészőben ábrázolni, különféle táblázatok, grafikonok, mérők segítségével.
 • „WebCRM” (Customer Relationship Management) nevű, portál alapú webes ügyfélkapcsolat-menedzsment szoftvertermék, mely a hagyományos nyilvántartási adatok mellett képes a kapcsolati gráf vizuális, grafikus formában történő, böngészőn belüli megjelenítésére, közösségi hálózatok felé irányuló kapcsolattal együtt.
 • „WebShop” nevű, portál alapú webáruház szoftvertermék, mely önálló módon vagy a háttérrendszerekből származó üzleti adatokra alapulva képes a különféle termékek és szolgáltatások webes közzétételére.
 • „BizKalk” nevű szoftvertermék, mely önállóan vagy egy már meglévő üzleti, vállalatirányítási rendszer adataira támaszkodó, számolótábla alapú, Microsoft Excel és OpenOffice vagy LibreOffice Calc alkalmazásokkal fájlszinten együttműködő kalkulációs és elemzőrendszer.
 • „MobiSys” nevű szoftvertermék, mely önállóan, illetve meglévő üzleti, vállalatirányítási rendszerek háttéradatait képes különféle szempontok szerint mobilkészülékeken megjeleníteni, hogy a vezető azok alapján azonnali, gyors és hatékony döntéseket hozhasson függetlenül attól, hogy földrajzilag hol tartózkodik.

Az új technológia és a szoftvertermékek a ma létező egyik legnagyobb, műszakilag kifejlett, legújabb verziójú .NET alkalmazásfejlesztési bázisplatformra épülnek.

A projekt 2013.02.28-án eredményesen lezárult.

 

 

 

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, kérjük adja meg az elérhetőségét!

Név:
E-mail:
Megjegyzés:
 
   
  
 
Többet szeretne tudni EU-s pályázatokról?